30101064 // ungdragoer@dragoer.dk

Sikkerhedsinstruks kano, kajak og SUP

 

DRAGØR KOMMUNE

Ungdomsskolen

Kirkevej 8 ž 2791 Dragør

E-mail: ungdomsskolen@dragoer.dk

Hjemmeside: www.dragoerungdomsskole.dk

Telefon 29 64 52 08

 

 

 

Sikkerhedsinstruks for Dragør Ungdomsskoles, og herunder Dragør Friluftsskoles undervisning i SUP, kano og havkajak.

 

 • Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person

Rederen/ejeren er Dragør Kommune

Kirkevej 7, 2791 Dragør.

CVR-nr. 12881517

Sejladsansvarlig for Ungdomsskolen og Friluftsskolen er skoleleder

Christoffer Søe

Kirkevej 8

2971 Dragør

 

 • Sejladsaktiviteter

Hvornår: Al sejlads finder sted mellem 1. maj – 31. oktober (vandtemperatur min. 10 grader), samt normalt i dagslys. Sejlads om natten finder kun sjældent sted. I de tilfælde vil der blive taget særlige forholdsregler omkring lys, flådesejlads, lydsignaler mv. Se bilag 1

 Bilag 1 til sikkerhedsinstruksen DUS.doc

Hvor: Aktiviteterne finder sted i både indland og udland. Sejladsaktiviteterne finder sted på søer og åer, i indre farvande og kystnært på kyster (Max 200 meter fra land), dog kan der laves mindre kryds på 1,5 km samlet længde. Se bilag 1

 

Forældre til unge under 18 år skal altid have givet accept til sejladsaktiviteter (evt. ved generel accept) ved undervisning i ungdomsskolen. Ved aktiviteter i Friluftsskolen har folkeskolen oplysningspligt om aktiviteterne over for forældrene. Dette gøres via skolernes intranet.

 

Beskrivelse af de steder vi normalt bruger:

Ved Dragør Havn: Dagsundervisning omkring Dragør Havn. Undervisninger foregår kystnært i kendt farvand fra lufthavnen i nord og til Sylten i syd (Max 200 meter fra land). Se kort over Dragør havn.

Kort over Dragør Havn DUS.pdf

Ins 1 + kano-ins kan undervise tæt ved Dragør Kajakklubs bådbro og inde i lystbådehavnen og ved badeanstalten. Men ikke ro imellem områderne.

Ins 2 kan undervise i hele området.

Specielle risici i dette område: Fralandsvind ved vestenvind og skibstrafik ved indsejlingerne til havnene.

SUP- ins kan undervise i Stand Up Padle i lystbådehavnen, langs kysten til badeanstalten. Ikke mod nord forbi industrihavnen.

En instruktør 1 / 2 / kano-ins / SUP-ins kan sammen med myndig person undervise en skoleklasse i vores sikkerhedsområde ved Maritimt Hus. Dog skal alle elever bære svømmeveste/redningsveste og kunne ses hele tiden, samt kastetov/trækline skal bæres af instruktøren. Her kan benytte alle typer både: Polokajakker, Sit-on-top kajakker, Stand Up Padle, Havkajakker, tømmerflåder, joller mm

 

Kongelundsfortet, voldgraven: Kajakleg, kajakpolo og undervisning i voldgraven. Denne er et lukket område, med max 5 meter til bredden.

Se kort over Kongelundsfortet.

Kort over Kongelundsfortet.pdf

En instruktør 1 / 2 / kano-ins / SUP-ins kan sammen med myndig person undervise en skoleklasse fra bredden. Dog skal alle elever bære svømmeveste/redningsveste og kunne ses hele tiden, samt kastetov skal bæres af instruktøren. Her kan benytte alle typer både: Polokajakker, Sit-on-top kajakker, Stand Up Padle, Havkajakker, tømmerflåder, joller mm

Specielle risici i dette område: Vigtigt at kunne se alle roere hele tiden, lav regler for at ro rundt om hjørnerne. Grundet grene, sten mm i vandet, skal der bæres fodtøj til aktiviteterne.

 

Amager Strandpark: Dagsture i kendt område. Se kort over Amager Strandpark.

Kort over Amager Strandpark.pdf

Ins 1 + kano-ins + SUP ins kan undervise inde i lagune området fra Øresundsstien-broen i nord til cafebåden/anløbshavnen i syd.

Ins 2 kan undervise i hele området kystnært rundt om Strandparken (Max 200 meter fra land).

Specielle risici i dette område: Fralandsvind ved vestenvind og skibstrafik ved indsejlingerne til havnene. Der er et dykkerområde på østsiden af Strandparken som er afmærket med orange bøjer. Ro uden om dette eller helt inde ved kysten ved behov.

 

Mølleåen: Dagsture. Se kort over Mølleåen.

Kort over Mølleåen.pdf

Ins 1 + kano-ins + SUP ins kan undervise fra Nybrovej ved Frederiksdal Kano og båd-udlejning i vest til Strandmøllekroen i øst. På Lyngby Sø skal der roes tæt på den sydlige kyst (Max 20 meter fra land).

Ins 2 kan undervise i hele området (Max 200 meter fra land).

Specielle risici i dette område: På Lyngby Sø er der sivområder, man kan drive ind i. På Bagsværd Sø er der kaproningsbaner, her skal kaproerne respekteres. Banerne krydses vinkelret når der er fri bane.

 

Kattingevig ved Roskilde: Dagsture og ture med overnatning. Se kort Kattingevig.

Kort over Kattinge Vig.pdf

Ins 1 + kano-ins + SUP ins kan undervise i hele Kattinge Vig, men ikke ude i fjorden.

Ins 2 kan undervise i Kattingevig og rundt om Bognæs.

Specielle risici i dette område: Ved vind fra vest og nordvest kan man drive ud af Kattinge Vig. Der kan krydses i hele, dog max 4 m/sek vind. Vær opmærksom på at grundet skoven og bakkerne kan man ligge i læ for vinden og bølgerne. Disse kan komme pludseligt når bakker og skoven ophører.

Andre ture: Hvis der planlægges andre ture eller steder at ro, så skal skolelederen først godkende dette inden aktiviteten afholdes. Fx kano på lejrskole i udlandet, ny rofarvande mm.

 

 • Identifikation af risici

Se bilag 1

Bilag 1 til sikkerhedsinstruksen DUS.doc

 • Tiltag til at imødegå risici

Se bilag 1

 

 • Beskrivelse af fartøj og udrustning

Havkajakker: Der benyttes kun havkajakker, der har skot for og bag, så bagagerummene er helt lukkede. Desuden skal kajakkerne have intakte dæksliner og bærehåndtag samt kan være udstyret med et skørt (cockpitovertræk) og en pagaj og en redningsvest og hvis deltageren kan svømme, en svømmevest.

Hvis kajakkerne har ror eller sænkekøl tjekkes det, at de fungerer korrekt.

Kanoer:

Der benyttes kun kanoer, der har en tilstrækkelig opdrift til at passagererne kan holde sig til kanoen uden den synker. Desuden er der en redningsvest og hvis deltageren kan svømme, en svømmevest og en paddel pr. person.

Sæder skal være intakte og kanoen skal være forsynet ca. 4 m line i hver ende samt en stigbøjle (120 cm slynge).

Stand Up Padle:

Der benyttes kun SUP-boards der har en tilstrækkelig opdrift til at passagererne kan holde sig til SUP-boardet uden den synker. Desuden er der en redningsvest og hvis deltageren kan svømme, en svømmevest og en paddel pr. person, samt en ankelline som sidder mellem passager og fartøj.

 

Se bilag 1 for en udførlig liste over udrustning og sikkerhedsudstyr.

Alle personer, herunder medarbejdere skal bære godkendt svømme eller redningsvest i godkendt farve, fra gul til rød.

Personer, der ikke kan svømme skal bære godkendt redningsvest.

Bilag 1 til sikkerhedsinstruksen DUS.doc

 

Passagerers/ kursisters pligter og kompetencer:

Alle bærer redning-/ svømmevest på vandet og er i klædt den aftalte påklædning. Alle aftaler der laves før sejladsen holdes på vandet og alle har pligt til at være opmærksomme og holde øje med deres makker/ de andre. Alle har pligt til at rette sig efter instruktørens anvisninger. Hvis deltageren ikke kan svømme skal han/hun bære redningsvest.

 

 • Besætningen og dens kompetencer

                      Ud fra sejladsaktiviteterne, de væsentlige risici, de valgte tiltag og fartøjets beskaffenhed                       påhviler det rederen at sikre, at fartøjets besætning er tilstrækkelig og kompetent til at                       føre fartøjet sikkert.

Kravene til besætningens kompetencer varierer alt efter de konkrete sejladsaktiviteter og fartøjer. Alt andet lige vokser kravene, jo større fartøjerne er, og jo større risici er. Alle undervisere i Dragør Ungdomsskole og herunder Dragør Friluftsskole, som varetager friluftsaktiviteter, er i besiddelse af minimum et godkendt og opdateret førstehjælpskursus.

Ved kajak følges retningslinjerne fra Dansk Kano- og Kajak Forbund’s (DKF) instruktøruddannelse samt IPP. Lignende uddannelser kan også godkendes til undervisning.

Instruktør 1 (Ins1): Ved aktiviteter i beskyttet farvand, roligt vejr og fladt vand fra 0 – 4 m/sek. skal instruktøren være instruktør 1. Max 8 elever pr. instruktør. Max 200 meter fra land.

Instruktør 2 (Ins2): Ved ture og aktiviteter langs kysten (med overnatning) i kendt farvand i 4-8 m/sek.(Max 200 meter fra land og kryds op til 1,5 km kan laves) skal instruktøren være instruktør 2. Max 8 elever pr. instruktør. Ved mere end 8 elever, er det nok med en instruktør 2, øvrige instruktører kan være instruktør 1 eller sikkerhedsuddannet.                                                                

 

Ved kano er instruktørerne altid uddannede kanoinstruktører efter Kanosamrådets uddannelsessystem.

Kanoinstruktør (Kano-ins): Ved kanoture og kanoaktiviteter langs kysten (med overnatning) i kendt farvand med op til 5 m/sek. skal instruktøren være uddannet kanoinstruktør (Max 200 meter fra land).

Max 8 elever pr. instruktør. Ved mere end 8 elever, er det nok med en kanoinstruktør, øvrige instruktører kan være DKF instruktør 1 eller sikkerhedsuddannet.    

 

Ved SUP er underviserne uddannede SUP-instruktører.

Der må padles SUP i lystbådehavnen fra 0 – 8 m/sek.

Ved SUP-ture og SUP-aktiviteter langs kysten (med overnatning) i kendt farvand med op til 4 m/sek. skal instruktøren være uddannet SUP-instruktør (Max 100 meter fra land).

Max 8 elever pr. instruktør. Ved mere end 8 elever, er det nok med en SUP-instruktør, øvrige instruktører kan være SUP-sikkerhedsuddannet eller kajak/kano-instruktører.    

 

Ved områderne Kongelundsfortet og sikkerhedsområdet i Dragør Havn ved Maritimt hus kan en kajakinstruktør 2, en kanoinstruktør eller en SUP instruktør sammen med myndig person undervise en skoleklasse med op til 28 elever. Dette kræver konstant opsyn med alle elever og instruktøren skal på et hvert tidspunkt være klar til redninger. Opsynet kan ske fra land, dog iført instruktør udstyr. Den myndige person skal også være klar til at hjælpe med redninger, tilkalde hjælp, holde øje med resten af gruppen. mm.

Vindstyrker kan inden sejlads udover vejrudsigter suppleres af vindmåler.

                                                            

 • Operative forholdsregler, som skal følges af besætning og passagerer

Som udgangspunkt sejles der kun i perioden 1. maj – 31. oktober (vandtemperatur min. 10 grader),

Der sejles kystnært. Max 200 meter fra land.

Der sejles kun om dagen.

Ved kraftig fralandsvind eller andre uhensigtmæssige vejrforhold (torden, bygevejr mv.) flyttes sejladsen til beskyttet farvand eller aflyses.

I de få tilfælde, hvor der som en del af undervisningen kræves sejlads i mørke eller mindre kryds iværksættes ekstra tiltag. Se bilag 1.

Bilag 1 til sikkerhedsinstruksen DUS.doc

 

 • Forholdsregler, som sikrer at alle kan reddes ved ulykke

Den største sikkerhed ved SUP-, kano- og havkajaksejlads er at man sejler i flåde. Der er altid andre (følge)fartøjer tæt ved.

Kystnær sejlads. Max 200 meter fra land.

Termisk påklædning efter vand- og lufttemperatur.

 

 • Forholdsregler, som sikrer at der altid kan tilkaldes assistance ved ulykker

Der er ved flådesejlads altid andre fartøjer i nærheden.

Derudover medbringes der altid vandtæt pakket mobiltelefon. På kystnære ture medbringes desuden nødraket, nødblus og evt. VHF.

Hvis området er øde eller har dårlig mobiltelefondækning, så medbringes VHF også ved kystnær sejlads og evt. satellittelefon.

 

 • Sikrer, at oplysning om antallet af personer om bord er kendt og opbevares i land og er letgængelig i tilfælde af en redningsaktion

Liste med antal deltagere og mobiltelefonnr. efterlades ved bil/ trailer på land samt på land hos relevante samarbejdspartnere.

Listen kan også forsynes med andre relevante telefonnumre, fx forældrenes.

Se bilag 2

Bilag 2 Elevliste til SUP, kano og kajak DUS.xlsx

 • Sikrer, at der altid afgives sikkerhedsinstruktion til nye ombordværende personer inden sejladsens start

Ved hver sejlads gives deltagerne en kort instruks om hvor sejladsen skal foregå, hvad der skal foregå undervejs, hvilke redningsmidler (herunder demonstration af korrekt påtaget vest) vi har med og hvor de er.

Desuden informeres om, hvordan man skal forholde sig ved kæntringer og evt. andre utilsigtede hændelser.

Der informeres også om, hvordan de skal forholde sig, hvis instruktøren er optaget af f.eks. en makkerredning.

Se bilag 3

Bilag 3 Huskeliste til instruktør i SUP, kano og kajak DUS.docx

 

 • Beskriver hvordan der følges op på utilsigtede hændelser eller ulykker

Alle utilsigtede hændelser skal beskrives og derefter vurderes i forhold til om sikkerhedsinstruksen skal ændres.

Viden om erfaringer fra andre hændelser skal indarbejdes i sikkerhedsinstruksen.

Instruktørerne har pligt til at holde sig orienterede om hændelser i SUP-, havkajak- og kanomiljøet. De skal vurderes om erfaringer fra andre hændelser skal indarbejdes i sikkerhedsinstruksen.

 

 

Skoleleder Christoffer Søe

Dragør Ungdomsskole

 1. marts 2019