30101064 // ungdragoer@dragoer.dk

Ungdomsskolens rammer

I Dragør Ungdomsskole er vi ansat fire fuldtidsansatte medarbejdere.

En fuldtidsleder, som varetager ledelsen af ungdomsskolen. Skolens kontor ligger på St. Magleby Skole.

En naturvejleder, som bruger halvdelen af tiden i ungdomsskolen og den anden halvdel på naturliv.

En friluftsvejleder, som bruger al tiden på friluftsliv, grejbank m.m.

En udeskolekoordinator, der assisterer folkeskolerne med at lave udeskole.

Herudover er der ansat ca. 20 timelærere gennem sæsonen. Det uddannelsesmæssigt alsidige billede blandt lærerne gør undervisningen på skolen særdeles dynamisk. Ansættelsesformen for den enkelte lærer gør os i stand til at handle fleksibelt og hurtigt i forhold til krav om fagudbud.

Undervisningen foregår dels på sæsonhold og dels på kortere kurser, f.eks. weekendkurser. Undervisningen er gratis og frivillig. Dog kan der betales for rejser og materialer.

Tilbuddene omfatter almen undervisning i håndværksmæssige fag, kunstneriske fag, erhvervsmæssige fag, samfundsmæssige fag, familiemæssige fag, sociale fag, natur- og sundhedsfag, samt øvrige almene fag, som de unge ønsker undervisning i.

Desuden tilbydes undervisning i prøveforberedende fag, specialundervisning, kurser for indvandrere og undervisning i knallertkørsel. Der tilbydes og arbejdes med "lærerstyrede" projekter, unges egne projekter og internationale projekter.

Ungdomsskolen har ikke sin egen bygning, så derfor er undervisningen placeret på flere af kommunens skoler og på lokaliteter, hvor der er gunstige forhold.